Menu produktów

Szkolenia

Szkolenia

.: Zakres szkoleń

Obecnie oferujemy szkolenia w siedmiu grupach tematycznych:

 1. Dobór, programowanie i eksploatacja układów napędowych firmy ABB - przemienniki częstotliwości ACS
 2. Nowoczesny napęd elektryczny
 3. Programowanie sterowników Beckhoff z wykorzystaniem pakietu softPLC TwinCAT
 4. Programowanie i obsługa sterowników Simatic S7
 5. Programowanie i obsługa systemu WinCC
 6. Programowanie i obsługa sterowników SAIA
 7. Programowanie i obsługa systemu Wizcon
 8. Programowanie i obsługa terminali ESA

Zakres i termin szkoleń są ustalane indywidualnie.


W sprawie szkoleń prosimy o kontakt z Michałem Lewandowskim:
email: michal.lewandowski@biap.com.pl

 


 

.: Nowoczesny napęd elektryczny

 

1. Aplikacje falownikowe, jako narzędzie w procesie oszczędzania energii elektrycznej

Szkolenie kierowane jest do osób z działów projektowych, służb utrzymania ruchu oraz wszystkich pracowników mających na co dzień styczność z napędem elektrycznym. Głównym celem przygotowanego szkolenia jest przekazanie wiedzy dającej możliwość:

 • prawidłowego doboru napędów, pod kątem optymalizacji parametrów urządzeń do istniejących potrzeb,
 • zminimalizowania nakładów w stosunku do osiągniętych wyników ekonomicznych,
 • przedstawienie sposobu oraz narzędzi do obliczania oszczędności energetycznych,
 • wykonywania uruchomień instalacji napędowych z przykładowymi przemiennikami produkcji Rockwell Automation, ABB itp.
 • podejmowania szybkich działań w sytuacjach awaryjnych,
 • prowadzenia doraźnych czynności serwisowych,
 • wibrodiagnostyki eksploatacyjnej poszczególnych elementów układu napędowego,

Zakres szkolenia przewiduje do wyboru zajęcia podejmujące tematykę:

 • Cele stosowania nowoczesnych układów napędowych - omówienie korzyści wynikających z zastosowania przemienników częstotliwości (i softstartów),
 • Nowoczesne układy napędowe jako metoda na oszczędności energii - gdzie szukać oszczędności poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości,
 • Sposoby obliczania oszczędności i programy wspomagające - prezentacja przykładowych narzędzi wspomagających obliczenia wielkości urządzeń napędowych i związanych z tym oszczędności,
 • Dobór urządzeń napędowych - metody doboru, optymalne dopasowanie urządzeń do aplikacji, jak unikać błędów w doborze, wybór pomiędzy urządzeniami niskiego, a średniego napięcia,
 • Eksploatacja napędów przekształtnikowych - o czym należy pamiętać podczas uruchomienia, problemy i zagadnienia związane z uruchomieniem i eksploatacją energoelektronicznych urządzeń napędowych,
 • Serwis - jak podnosić współczynniki niezawodności pracy układów napędowych poprzez właściwe planowanie i wykonanie podstawowych czynności serwisowych.
 • Podstawowe zagadnienia wibrodiagnostyki - omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem i analizą drgań maszyn wirujących,

 .: Dobór, programowanie i eksploatacja przemienników częstotliwości ABB

 

1. Przemienniki częstotliwości ACS800 - 1 dzień

Przemienników częstotliwości  ACS800 - podstawowe dane
Charakterystyka przemienników częstotliwości
Zasady doboru i montażu
Typowe aplikacje
Programowanie

 


 

.: Programowanie sterowników Beckhoff z wykorzystaniem pakietu softPLC TwinCAT

 

1. Programowanie z wykorzystaniem pakietu TwinCAT - 3 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows)

Architektura oprogramowania
TwinCAT System Manager
TwinCAT IO - podłączanie zdalnych wejść/wyjść
TwinCAT PLC
Typy zmiennych
Organizacja modułów programu oraz konfiguracja zadań
Języki programowania: IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC
Konwersja typów zmiennych, struktury, macierze
Standardowe biblioteki
Analizowanie programu: TwinCAT Scope, Sampling Trace, Watch and Receipt Manager, uruchamianie krokowe i śledzenie wykonywanego kodu
Konfiguracja modułów rozproszonych, programowanie sterowników BCxxxx
Wymiana danych poprzez ADS

2. Dobór sterowników Beckhoff - 1 dzień
Szkolenie dla projektantów

Zasady konfiguracji i doboru sterowników
Rodzaje jednostek centralnych
Rodzaje modułów we/wy
Sposób łączenia
Adresowanie

 


 

.: Programowania i obsługi sterowników Simatic S7

 

1. Programowanie sterowników Simatic S7-300, kurs podstawowy  - 3 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows)

Zasady doboru sterowników S7-300
Środowisko programistyczne Step 7
Konfiguracja sterownika
Simatic Manager
Typy zmiennych
Organizacja modułów programu oraz konfiguracja zadań
Języki programowania: IL, FBD, LD,
Standardowe biblioteki
Uruchamianie i debugowanie programów
Tworzenie dokumentacji

2. Programowanie sterowników Simatic S7-300, kurs zaawansowany  - 3 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows oraz znajomości zagadnień z kursu podstawowego)

Instrukcje zależne od bitów statusowych, akumulator, zmienny przecinek
Adresowanie pośrednie
Złożone typy danych – podstawowe i złożone, definiowane przez użytkownika, data i czas, tekstowe
Programowanie bloków specjalnych
Obsługa alarmów i błędów
Języki programowania: SFC

3. Praca sieciowa sterowników Simatic S7-300 – 2 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows oraz znajomości zagadnień z kursu podstawowego i zaawansowanego)

Topologia sieci
Zasady tworzenia sieci sterowników
Konfiguracja i wymiana danych za pomocą magistrali MPI
Konfiguracja i wymiana danych za pomocą magistrali Profibus DP/PA
Diagnostyka błędów

4. Serwisowanie sterowników Simatic S7-300 - 3 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows )

Seria sterowników S7-300
Konfigurowanie i montaż modułów sterownika
Okablowanie modułów sterownika
Simatic Manager
Organizacja modułów programu oraz konfiguracja zadań i pamięci
Języki programowania: STL, FBD, LAD,
Standardowe biblioteki
Uruchamianie i debugowanie programów
Kategorie błędów
Diagnostyka systemu
Diagnostyka modułów

5. Programowanie sterowników Simatic S7-200, kurs podstawowy  - 2 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows)

Zasady doboru sterowników S7-200
Środowisko programistyczne Step 7 MicroWin
Konfiguracja sterownika
Typy zmiennych
Organizacja modułów programu oraz konfiguracja zadań i pamięci
Języki programowania: STL, LAD,
Standardowe biblioteki
Uruchamianie i debugowanie programów
Tworzenie dokumentacji

 


 

.: Programowanie i obsługa systemu WinCC

 

1. WinCC podstawy – 2 dni
(Wymagana znajomość obsługi windows)

Podstawowe pojęcia
Definiowanie sterowników, tagów
Tworzenie obrazów synoptycznych
Tworzenie wykresów
Alarmy
Poziomy uprawnień
Analiza danych historycznych

2. WinCC zaawansowany – 2 dni
(Wymagana znajomość WinCC na poziomie podstawowym oraz programowanie w VisualBasic)

Praca sieciowa
Język wewnętrzny
VBA

 


 

.: Programowanie i obsługa sterowników SAIA

 

1. Programowanie sterowników SAIA z wykorzystaniem pakietu PG5 - 2 dni
(Wymagana znajomość obsługi Windows)

Konfiguracja, zasady doboru sterowników PCD1, PCD2, PCD4
Środowisko programistyczne PG5
Programowanie w Fupli
Programowanie w Graftecu
Uruchamianie i debugowanie programów

2. SBus - praca sieciowa sterowników SAIA - 1 dzień
(Wymagana znajomość programowania w PG5)

Zasady tworzenia sieci sterowników
Konfigurator sieci
Programowanie przy użyciu Fupli
Gateway

3. Heavac - 1 dzień
(Wymagana znajomość programowania w PG5)

Biblioteka do zastosowań ciepłowniczych, klimatyzacji, inteligentnych budynków
Podstawowe założenia
Funkcje do obsługi sygnałów analogowych
Funkcje do obsługi typowych urządzeń wykonawczych
Funkcje specjalizowane

4. Dobór sterowników SAIA - 1 dzień
Szkolenie dla projektantów

Zasady konfiguracji i doboru sterowników
Rodzaje modułów
Sposób łączenia
Adresowanie

5. Programowanie paneli operatorskich serii D1xx - 1 dzień
(Wymagana znajomość programowania w PG5)

Seria paneli D1xx
Programowanie przy użyciu PG5

 


 

.: Programowanie i obsługa systemu Wizcon

 

1. Wizcon - programowanie i obsługa - 2 dni
(wymagana znajomość obsługi Windows)

Podstawowe pojęcia
Definiowanie sterowników, bramek
Tworzenie obrazów synoptycznych
Tworzenie wykresów
Alarmy
Poziomy uprawnień
Analiza danych historycznych
Język wewnętrzny
Receptury
Wizcon Factory - praca w sieci, ogólne zasady

2. Wizcon  - tworzenie dodatkowych aplikacji w C++ - 1dzień
(Wymagana znajomość Visual C++ i programowania pod Windows)

Struktury i typy danych
Funkcje wizpro
Funkcje użytkownika

3. Wizcon zaawansowane metody wymiany danych -1 dzień
(Wymagana znajomość baz danych i programowania pod Windows)


Struktura historycznych baz danych
Metody wyciągania informacji z historycznych baz danych SQL
Metody komunikacji z innymi programami przez DDE

 .: Programowanie i obsługa terminali ESA

 

1. Panele operatorskie serii VTxx - 1 dzień

Seria paneli VTxx
Programowanie paneli
Łączenie ze sterownikiem
Praca paneli w sieci

Artykuły