Menu produktów

O nas

Wizerunek, Misja firmy, Cel i strategia

Wizerunek

Firma Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej - BIAP Sp. z o.o. powstała w 1990 roku.BIAP jest dynamicznie rozwijającą się firmą, stale poszerzającą swój udział w rynku nowych technologii,automatyki przemysłowej i komputerowych systemów przekazywania i przetwarzania danych. Firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, automatyzacji, wizualizacjii nadzoru linii technologicznych oraz przesyłania i przetwarzania informacji w systemach rozproszonych.
W strukturze organizacyjnej BIAP istnieją trzy działy zajmujące się bezpośrednią realizacją zadań:
Dział Centrum Napędowe, Dział Nowoczesne Technologie, Dział Rozwoju, które w sposób optymalny realizują powierzone zadania.

Dział Centrum Napędowe
zespół inżynierów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
i naukowym potrafiący rozwiązać skomplikowane problemy
z zakresu napędu elektrycznego.

Dział Nowoczesne Technologie
zespół inżynierów automatyków i informatyków zdolny
do wdrażania najbardziej złożonych systemów sterowania
i zarządzania produkcją lub zakładem.

Dział Rozwoju
zespół specjalistów posiadających wiedzę interdyscyplinarną
pozwalającą zorganizować i przeprowadzić złożone inwestycje.
Od 2002 roku Firma BIAP wykorzystuje w swojej działalności
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000

Misja firmy

BIAP jest firmą inżynierską zaangażowaną we wdrażanie najnowszych technologii w różnych branżach, podejmującą się realizacji zadań kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie nowo budowanych obiektów lub modernizacji istniejących.BIAP stale dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu obsługi Klienta. Standardem jest wysoka jakość usług, precyzyjne dotrzymywanie terminów i powziętych zobowiązań oraz pomoc Firmom i Przedsiębiorstwom w eksploatacji, rozwoju i transferze nowych technologii.BIAP zatrudnia utalentowanych specjalistów i zapewnia im warunki twórczej pracy.

Cel i strategia

Celem firmy BIAP jest osiągnięcie pozycji lidera w branży automatyki przemysłowej, stosującego zaawansowane technologie informatyczne, tak by oferta naszych usług stanowiła pożądany element każdej inwestycji.
BIAP zakłada w swojej strategii maksymalne wykorzystanie aktualnych technologii informatycznych, szczególnie technologii internetowych, w celu osiągnięcia profesjonalizmu w usługach, procesach gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania wiedzą. Zapewniamy wysokie standardy obsługi Klienta, niedostępne dla innych firm